Doorlooptijd verkorten LEAN werken

Doorlooptijd verkorten? 4 tips voor doorlooptijdverkorting

Een korte doorlooptijd betekent een snel en efficiënt proces, lagere kosten, betere relaties en een sterkere concurrentiepositie. De doorlooptijd verkorten heeft dus eigenlijk alleen maar voordelen. Denkt u ook: dat kan sneller? Wij geven een aantal tips voor doorlooptijdverkorting binnen uw timmerfabriek.

Oorzaken van lange doorlooptijd

De doorlooptijd omvat bewerkings-, omstel- en transporttijd. Idealiter verloopt dit gehele proces zo snel en efficiënt mogelijk. In de praktijk kunnen er echter factoren zijn die de doorlooptijd van de productie bemoeilijken, zoals:

  • Een lage bezetting
  • Te grote batchgroottes
  • Een suboptimale workflow
  • Een ontoereikende planning en structuur

Een lange doorlooptijd kan o.a. uitloop van productie (bijvoorbeeld van andere batches), een vertraagde oplevering, verminderde klanttevredenheid, een algeheel langzamer proces en winstafname tot gevolg hebben.

Over het algemeen zal een langere doorlooptijd niet meteen zo’n negatieve impact hebben. Mits u uw productieproces en de verwachting van ketenpartners op uw doorlooptijd afstemt, kan alles in principe gewoon goed verlopen. Dat betekent natuurlijk niet dat er geen ruimte is voor optimalisatie. Want hoe korter de doorlooptijd, hoe meer tijdswinst en dus financieel voordeel u kunt behalen.

Doorlooptijd verkorten op 4 manieren

Er zijn verschillende manieren om bovengenoemde factoren aan te pakken en zo de doorlooptijd te verkorten. Wij zetten er hier een viertal uiteen. Bekijk welke het beste geïmplementeerd zou kunnen worden binnen uw bedrijf en haal het maximale uit uw werkvoorbereiding:

1. Lean of QRM werken

Methodes als lean manufacturing of Quick Response Manufacturing zijn specifiek gericht op het optimaliseren van de doorlooptijd. In het bijzonder op het elimineren van overbodige stappen, oftewel verspilling. Er wordt binnen lean management ook wel gesproken van de 8 verspillingen.

In principe komt werken volgens lean of QRM neer op: alleen produceren wat er geproduceerd moet worden. Geen overtollige voorraad, overbodige processen of onnodige focus op groei in plaats van kwaliteit.

U kunt natuurlijk uw hele proces lean maken of juist enkele van de principes van deze werkwijze implementeren. Kozijnproducent Van der Vin heeft bijvoorbeeld door het zoekwerk te verminderen een doorlooptijdverkorting gerealiseerd:

2. Communicatie in de keten

Miscommunicatie kan doorlooptijd de das omdoen. Het vergroot de kans op fouten, die vervolgens hersteld moeten worden en daardoor de doorlooptijd verlengen. Dit terwijl communicatie op vrijwel ieder punt in de keten voorkomt. Denk bijvoorbeeld aan:

  • De vertaling van aangeleverd model naar werkbare tekening
  • Het handmatig opzoeken en implementeren van randdetaillering
  • De aansturing van machines vanuit de software
  • Het configureren van de kozijnstaat naar bedrijfs- of BIM-standaard
  • De wensen en werkwijzen van verschillende ketenpartners (aannemer, fabrikant, uitvoerder, opdrachtgever)

Stroeve communicatie zorgt voor een suboptimale workflow. Hoe u dit precies kunt verbeteren, ligt maar net aan welk probleem er van toepassing is. Pinpoint daarom waar in uw keten de knelpunten op het gebied van communicatie zitten en bekijk hoe u deze kunt stroomlijnen. Zo versnelt uiteindelijk het gehele proces.

3. Standaardisatie

In een eerder artikel over het reduceren van faalkosten bleek al dat innovatie en standaardisatie kunnen bijdragen aan procesoptimalisatie. Dat betekent naast lagere faalkosten ook een kortere doorlooptijd – of beter gezegd lagere faalkosten vanwege een kortere doorlooptijd.

Standaardisatie van proces, project en product is hier één voorbeeld van. Een andere manier is automatisering of digitalisering. Hierbij kunt u denken aan goede houtbewerkingsmachines en het optimaliseren van de machine-aansturing. Maar ook het implementeren van de juiste software, wat ons tot het volgende punt brengt.

4. Goede werkvoorbereidingssoftware

Het digitaliseren van processen neemt veel handmatig, dubbel en overbodig werk uit handen. Zoals het maken van kozijnprofielsets, het in kaart brengen van kozijndetaillering of het aansturing van de CNC-bewerkingsmachines. Er zijn verschillende softwaretools in omloop die u daarbij kunnen helpen.

Eén voorbeeld daarvan is DeltaPi Werkvoorbereiding, een softwarepakket bestaande uit de Kozijnmodule, Border Manager en Project Manager. Alle modules zijn erop gericht bepaalde aspecten van de werkvoorbereiding makkelijker en efficiënter te maken. In combinatie met elkaar verbeteren zij de werkvoorbereiding in z’n geheel. Bovendien integreren ze vlekkeloos met BIM- en Revit-projecten.

Meer over onze software >

Uw doorlooptijd verbeteren

Is er binnen uw bedrijf ruimte voor verbetering? Door uw proces secuur te doorlopen, kunt u achterhalen waar de oorzaak van een te lange doorlooptijd ligt. Op basis daarvan kunt u bepalen welke methode voor doorlooptijdverkorting past bij uw proces.

Ook helpt DeltaPi u graag bij het realiseren van een verkorte doorlooptijd. Met onze slimme software zijn veel van bovenstaande punten aan te pakken. Vraag gerust een vrijblijvende demo aan of neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.