Download

Download hier de laatste versie van onze software:

DeltaPi 8.38 build 3 (Autodesk producten 2019 t/m 2023, Windows 10/11, x64)

NB: Door lopend onderhoud aan de Family Manager per versie 8.38 kunnen een aantal functies niet goed werken. Daarom wordt gebruikers hiervan aangeraden op versie 8.37 te blijven.
Deze problemen worden binnenkort opgelost.

Download hier de handleidingen en andere handige bestanden: