Bim software: de voordelen van bim voor de bouw

De voordelen van BIM voor de bouw

BIM is in opkomst. Dankzij de BIM-methodiek kan productie, communicatie en kostenbeheersing een stuk makkelijker worden gemaakt. Toch zien we binnen de bouw, specifiek de timmerindustrie, dat nog niet iedereen de overstap heeft gemaakt. Dat is ook niet verplicht, natuurlijk. Maar er zijn veel voordelen die BIM timmerfabrikanten kan opleveren. Bent u nog niet overtuigd van de kracht van de BIM-methode? Bekijk hieronder waarom BIM de bouwsector veel te bieden heeft.

1. BIM helpt faalkosten verminderen

Enige tijd geleden deelden we al dat faalkosten reduceren mogelijk is door innovatie en standaardisatie. BIM is daar een goed voorbeeld van. Digitaliseren, door implementatie van de juiste software bijvoorbeeld, is namelijk een van de bewezen methoden voor standaardisatie.

Werken met BIM, zoals we hieronder zullen aantonen, is goed voor onder andere doorlooptijdverkorting, clashdetectie, minder informatieverlies en efficiëntere werkvoorbereiding. Allemaal zaken die bijdragen aan minder faalkosten.

2. BIM stroomlijnt de communicatie en samenwerking

Een van de grote voordelen van een BIM-systeem is dat alle partijen op een project hierin kunnen werken (mits zij BIM gebruiken, uiteraard). Iedereen werkt met en vanuit dezelfde BIM-modellen. Tijdrovend zoekwerk is daardoor niet meer nodig en er is geen sprake meer van informatieverlies tijdens de overdracht. Dat zorgt voor een optimale ketenintegratie.

Werkt u niet met BIM en uw ketenpartners wel, dan zal er altijd een vertaalslag gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld van leverancierstekening naar werkbaar model voor de werkvoorbereiding, en daarvanuit weer naar de CNC-houtbewerkingsmachines. Dat brengt het risico met zich mee dat er fouten ontstaan, er dubbel werk gedaan moet worden of dat het resultaat niet aan de verwachtingen voldoet. Met BIM zijn hierover geen misverstanden, wat de communicatie en samenwerking alleen maar ten goede komt.

3. Met BIM staat alle informatie op één centrale plek

Aansluitend op bovenstaand voordeel: dat iedereen in hetzelfde model werkt betekent ook dat alle informatie op dezelfde plek is te vinden. Denk aan materialen, afmetingen of leveranciers. Dat voorkomt wederom onnodig zoekwerk en is gunstig voor niet alleen de ketencommunicatie, maar ook voor uzelf. Binnen BIM bouwt u als het ware een bibliotheek aan informatie op, die u kunt raadplegen of hergebruiken bij renovatiewerk of een nieuw project met dezelfde partner of gegevens.

DeltaPi ontwikkelt op het moment samen met partners ook een profielbibliotheek voor kozijnen. Lees meer over onze samenwerking met Van de Vin en Dura Vermeer.

4. BIM zorgt voor een efficiëntere werkvoorbereiding

Als er van faalkosten, miscommunicatie en zoekwerk minder of zelfs geen sprake is, levert dat een behoorlijke efficiencyslag voor de werkvoorbereiding op. De visualisatie die BIM in 3D biedt, geeft inzicht en voorkomt zaken zoals onnodig proefdraaien. Gegevens kunnen eenvoudig vanuit BIM worden opgezocht en gebruikt, waardoor zoekwerk veel minder tijd in beslag neemt. Dankzij de tijdswinst die dit oplevert, kunnen zowel medewerkers als machines efficiënter ingezet worden.

5. BIM waarborgt consistente kwaliteit

Last but not least waar het eigenlijk allemaal om draait – u wilt kwaliteit leveren: altijd, overal en aan iedereen. Daarvoor is het nodig dat er één duidelijke standaard is; dat er kwaliteitseisen worden gesteld waar al uw producten en diensten aan voldoen. Hoe draagt BIM daaraan bij?

Zoals hierboven benoemd kunnen alle partijen via BIM bouwen aan hetzelfde model, waardoor er bij elke stap in het bouwproces met dezelfde standaarden wordt gewerkt. Daarnaast biedt BIM-software de mogelijkheid tot clashdetectie, waardoor fouten worden voorkomen en kwaliteit wordt gewaarborgd.

BIM en de toekomst

Werkt u nog niet met BIM, dan kan het zomaar zijn dat u kansen laat liggen. Zo niet nu, dan waarschijnlijk wel in de toekomst, gezien de groeiende populariteit van de BIM-methodiek. Uw concurrentiepositie neemt af omdat u niet kunt voldoen aan eisen die in rap tempo branchestandaard worden. En dat is natuurlijk zonde.

Met BIM modelleren betekent meegaan met ontwikkelen in plaats van ze aan u voorbij te laten gaan. En BIM-implementatie hoeft niet lastig te zijn. Probeer bijvoorbeeld eens een vrijblijvende demo van software die vlekkeloos integreert met BIM- en Revit-projecten, zoals de DeltaPi Werkvoorbereiding (Kozijnmodule, Border Manager en Project Manager). Of neem contact op om de mogelijkheden en voordelen van BIM binnen uw timmerfabriek te bespreken. Wij helpen u graag aan een slimme oplossing die bij u past.