Privacyverklaring DeltaPi

1. DeltaPi respecteert de privacy van haar klanten. Zij draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die haar door klanten wordt verstrekt, vertrouwelijk zal worden behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt conform de eisen van de geldende privacywet- en regelgeving.

 

2. Indien u gebruikt maakt van de (online) diensten van DeltaPi, vragen wij u uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden door DeltaPi opgeslagen in de administratie en worden gebruikt om u de diensten van DeltaPi te leveren.

 

3. Uw persoonsgegevens worden door DeltaPi onder meer verwerkt voor de volgende doelen: onderhouden klantcontact, relatiebeheer, relevante advertenties weergeven, het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand, behandeling van klachten/vragen/geschillen, deelname aan sociale media, ontwikkeling producten/diensten, marktonderzoek, informeren over nieuwe producten/diensten.

 

4. DeltaPi gebruikt uw emailadres om marketinggerelateerde communicatie te sturen met betrekking tot onze producten, services en industrietrends. Uwe data zal niet gedeeld worden met derden, tenzij u daar expliciet toestemming voor geeft. Data wordt opgeslagen op onze server in Nederland.

 

5. DeltaPi verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij:

  • deze verstrekking plaatsvindt ter verwezenlijking van de hiervoor omschreven doelen;
  • DeltaPi hiertoe verplicht is op basis van de uitvoering van een wettelijke plicht;
  • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en DeltaPi;.

 

6. U bent te allen tijde gerechtigd de bij DeltaPi van u bekende persoonsgegevens in te zien en DeltaPi te verzoeken uw gegevens te wijzigen en/of verwijderen. Daarvoor kunt u per e-mail contact met ons opnemen. Indien uit uw bericht blijkt dat de gegevens van DeltaPi onjuistheden bevatten, dragen wij zorg voor wijziging, dan wel verwijdering daarvan.

 

7. DeltaPi bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt.

 

8. DeltaPi erkent uw rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en als zodanig hebt u het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens te allen tijde in te trekken. Uw gegevens worden bewaard door DeltaPi totdat u zich afmeldt via ons Preference Center. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen via het nummer +31 (0)1 72 61 91 00 of via e-mail op info@deltapi.nl.

 

9. Onze website maakt gebruik van cookies. Dit is informatie die door uw browser wordt opgeslagen op uw computer. DeltaPi kan u zodoende herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze aan te passen aan de wensen van bezoekers. Het is mogelijk uw browser zodanig in te stellen dat DeltaPi geen cookies ontvangt bij uw bezoek op onze site.

 

10. DeltaPi kan deze privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.