Subsidieregeling SSWT voor de timmerindustrie

Bedrijven die onder de CAO voor Timmerfabrieken vallen kunnen bij de Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie (SSWT) subsidie aanvragen voor onze cursussen. De activiteiten van de SSWT worden gefinancierd uit het Scholing & Werkgelegenheid fonds (S&W).

 

Per werknemer wordt het volgende vergoed:
Cursuskosten: € 71,- per dagdeel; met een maximum van € 142,- per persoon per dag. De vergoeding voor de cursuskosten bedraagt niet meer dan de werkelijke cursuskosten, exclusief BTW.
Verletkosten: € 18,- per uur; met een maximum van € 135 per persoon per dag. Vergoeding scholingsuren tijdens werkdagen tot 17.00 uur.
Totale subsidie: 1,5 x het aantal werknemers x € 220,- per bedrijf, per kalenderjaar.
Meer informatie omtrent de regeling en de declaratievoorwaarden is te vinden op www.sswt.nl. Om de subsidie aan te vragen kunt u het aanvraagformulier downloaden. Na inzending van uw verzoek bij sswt.nl ontvangt u schriftelijke toezegging dan wel afwijzing.

DeltaPi for Revit
Sneller en eenvoudiger modelleren.
Klantverhalen
Waarom kiezen klanten voor DeltaPi?